Obowiązek szczepień medyków – analiza zagadnienia

Chcąc rozstrzygnąć kwestię legalności obowiązku szczepień „medyków”, wynikającego ze znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej również jako rozporządzenie), należy zbadać kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, za…

Czytaj dalej
Maseczki wciąż nielegalne – analiza w oparciu o wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego

Od jakiegoś czasu funkcjonariusze policji, razem z portalami informacyjnymi, straszą nas, że:„JUŻ TERAZ NAKAZ NOSZENIA MASECZEK JEST LEGALNY, BO ZOSTAŁ UREGULOWANY W USTAWIE”.Został, fakt, natomiast wciąż pozostaje bezprawny 🙂 By zrozumieć na czym polega bezprawność ograniczenia wolności w postaci ww….

Czytaj dalej
Konflikt pomiędzy rodzicami w przedmiocie szczepień – czy do zaszczepienia dziecka przeciwko COVID-19 potrzebna jest zgoda obojga rodziców? Co w takiej sytuacji zrobić?

No właśnie – czy do zaszczepienia dziecka przeciwko COVID-19 wymagana jest zgoda obojga rodziców? Co zrobić w sytuacji, gdy oboje posiadają pełnię praw rodzicielskich, a jedno z nich nie wyraża zgody na zaszczepienie dziecka eksperymentalnym preparatem, pozostającym w fazie badań?…

Czytaj dalej
Stanowisko w sprawie szczepienia dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19

Z uwagi na napływające zewsząd coraz to śmielsze głosy, dotyczące planu wyszczepienia dzieci i młodzieży preparatami medycznymi przeciwko COVID-19, pozostającymi w fazie badań oraz w odpowiedzi na związany z tym, narastający niepokój ich rodziców, niniejszym przedstawiam Państwu swoje stanowisko w…

Czytaj dalej
Czy uczelnia może zmusić studentów do szczepienia i czy może odmówić im udziału w zajęciach/praktykach, jeżeli będą niezaszczepieni?

Sytuacja związana z przymuszaniem studentów do zaszczepienia się wygląda dokładnie tak samo, jak sytuacja pracowników przymuszanych do zaszczepienia się przez swoich pracodawców – i jedna i druga jest bezprawna i karalna (przynajmniej w obowiązującym stanie prawnym). Zmuszanie studentów do szczepień…

Czytaj dalej
Czy państwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w czasie pandemii na skutek prawnego bądź bezprawnego działania/zaniechania organów państwowych?

Zgodnie z art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. W ustępie 4 tego samego artykułu Konstytucja…

Czytaj dalej
Powrót na górę