Rok: 2022

Obowiązek szczepień medyków – analiza zagadnienia

Chcąc rozstrzygnąć kwestię legalności obowiązku szczepień „medyków”, wynikającego ze znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej również jako rozporządzenie), należy zbadać kilka podstawowych kwestii. Po pierwsze, za…

Czytaj dalej
Maseczki wciąż nielegalne – analiza w oparciu o wyroki Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego

Od jakiegoś czasu funkcjonariusze policji, razem z portalami informacyjnymi, straszą nas, że:„JUŻ TERAZ NAKAZ NOSZENIA MASECZEK JEST LEGALNY, BO ZOSTAŁ UREGULOWANY W USTAWIE”.Został, fakt, natomiast wciąż pozostaje bezprawny 🙂 By zrozumieć na czym polega bezprawność ograniczenia wolności w postaci ww….

Czytaj dalej
Powrót na górę