Kategoria: Bez kategorii

Czy państwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe w czasie pandemii na skutek prawnego bądź bezprawnego działania/zaniechania organów państwowych?

Zgodnie z art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. W ustępie 4 tego samego artykułu Konstytucja…

Czytaj dalej
Powrót na górę