Czy pracodawca może żądać, by pracownik się zaszczepił?

Czy pracodawca może żądać, by pracownik się zaszczepił?

Co do zasady w przypadku większości wykonywanych przez nas zawodów, pracodawca nie ma uprawnień do pytania pracownika o to, czy jest zaszczepiony, a z całą pewnością nie ma absolutnie żadnego prawa do tego, by wymagać od pracownika zaszczepienia się preparatem dopuszczonym warunkowo, pozostającym w fazie badań nad jego skutecznością.

Informacja o tym, czy pracownik jest zaszczepiony, rozumiana są jako dane dotyczące zdrowia, a te – poza badaniami okresowymi i wstępnymi – zgodnie z Konstytucją RP, czy m.in. ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz RODO (RODO ma pierwszeństwo stosowania przed polskim ustawami i pozostałymi aktami wykonawczymi), objęte są tajemnicą lekarską i mogą być przetwarzane przez pracodawcę (w większości) na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez pracownika zgody.

Domyślam się, skoro wskazujesz na pracę biurową, że ta kwestia Ciebie nie dotyczy, ale warto w tym miejscu wskazać, że w niektórych branżach szczepienia ochronne, jako takie, mogą być wymagane przepisami prawa. Natomiast z pewnością nie są to szczepienia przeciwko COVID-19 – niedopuszczalnym jest, tak pod względem prawnym, jak i moralnym, zmuszanie kogokolwiek do brania udziału w eksperymencie medycznym, a takim – przynajmniej do czasu zakończenia badań – pozostaje przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19.

Część pracodawców, zmuszając do przyjęcia ww. eksperymentalnego preparatu, próbuje się nieudolnie powoływać na art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który stanowi, że w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, pracodawca może przeprowadzić zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet jeżeli Twój pracodawca wykaże (a nie jedynie powie, że „tak uważa”), że w danym środowisku pracy szczepienia są jedynym, racjonalnym przeciwdziałaniem czynnikom biologicznym, teoretycznie może zasugerować (i TYLKO ZASUGEROWAĆ) zaszczepienie się swoim pracownikom.

W rozporządzeniu rady ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, został wskazany katalog wymaganych na terenie naszego kraju szczepień, wśród których nie ma szczepienia przeciwko COVID-19.Nie odnosi się on także do żadnego wykazu czynności zawodowych, dla których wirus SARS-CoV-2 byłyby biologicznym czynnikiem chorobotwórczym.

Sumując – pracodawca nie ma prawa chociażby pytać Cię o to, czy jesteś zaszczepiony/a, a tym bardziej namawiać do zaszczepienia się. Twoja odmowa przekazania pracodawcy informacji o zaszczepieniu się / czy też odmowa samego zaczepienia się, nie może stanowić podstawy do zmiany warunków Twojego zatrudnienia, dyskryminacji lub rozwiązania z Tobą stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powrót na górę