Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności za publikowaną treść

Wszelkie informacje zawarte na stronie paniprawnik.com są nieodpłatne i mają charakter jedynie informacyjny. Oznacza to, że żadna ze znajdujących się tu informacji, nie stanowi porady/pomocy prawnej, a jej udostępnienie nie jest świadczeniem usług prawnych.

Jako autor zamieszczonych tu treści dochowuję wszelkiej staranności, by były one rzetelne i aktualne na dzień ich zamieszczenia. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie (w tym nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek rezultaty – w szczególności szkody, powstałe w związku z wykorzystaniem zamieszczonych tu informacji) i nie gwarantuję ich aktualności w przypadku zmiany stanu prawnego.

Należy mieć na względzie, że publikowane tu informacje mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz mogą zawierać stanowiska niepodzielane przez sądy, organy administracji publicznej lub inne instytucje, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub linii orzecznictwa.

Treść zamieszczanych tu postów i/lub dokumentów stanowi wyłącznie odzwierciedlenie moich poglądów w chwili ich publikacji, stąd zastrzegam sobie prawo do zmiany ich treści, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji.

W przypadku umieszczenia w treści postów odnośników (linków) do innych stron internetowych zastrzegam, że nie ponoszę odpowiedzialności za treść zamieszczoną na tych stronach.

Treści zamieszczone na paniprawnik.com nie stanowią także oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W celu uzyskania pomocy prawnej należy skontaktować się z prawnikiem.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (za wyjątkiem zdjęć, o których mowa poniżej) umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów, dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na stronie, przysługują właścicielowi strony paniprawnik.com

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga pisemnej zgody właściciela strony paniprawnik.com. 

Zdjęcia zamieszczone na blogu

Wszystkie zdjęcia umieszczone na blogu są wolne od praw autorskich, pochodzą ze strony pixabay.com/pl i zostały udostępnione pod licencją Pixabay, pozwalającą na ich użycie bez pytania i bez przypisywania autorstwa, nawet w celach komercyjnych.

Powrót na górę